หน้าหลัก
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมเสริมพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
 ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ...อ่านต่อ
 ผลการทดสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ...อ่านต่อ
 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 จำหน่ายหนังสือเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ...อ่านต่อ
 ประกาศผลสอบ , นักเรียนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2662 ...อ่านต่อ
 ปฏิทินเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2562 (Academic Schedule for March – May 2019) ...อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้วุฒิบัตรและเหรียญ การสอบเสริมปัญญา ...อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้วุฒิบัตรและเหรียญ การสอบเสริมปัญญา ...อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดี นาย วิคตรอ มาติส ...อ่านต่อ
 

หลักสูตร

หลักสูตรสามัญ
 
Intensive English Program (IEP)
 

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน