หน้าหลัก
School Update
ข่าวและกิจกรรม
แจ้งหยุดเรียนวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561
แจ้งกำหนดการเรียนเสริมวันเสาร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 ปฏิทินเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฏาคม 2561 (Academic Schedule for May – July 2018) ...อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ปีการศึกษา 2561 วันทีี่ 18-19 พ.ค. 61 ...อ่านต่อ
 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2561 First school day for semester 1 academic year 2018 ...อ่านต่อ
 การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับอนุบาล 9 พ.ค. 2561 ...อ่านต่อ
 กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น วันที่ 9ิ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมปรีดียาธร โรงเรียนอักษรพัทยา ...อ่านต่อ
 ประกาศวันจำหนย่ายชุดนักเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน0 วันที่ 01-05-61 ...อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับถ้วยรางวัล โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา โดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา ...อ่านต่อ
 แจ้งเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนวันที่23-27 เมษายน 2561 ...อ่านต่อ
 

หลักสูตร

หลักสูตรสามัญ
 
Intensive English Program (IEP)
 

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน