หน้าแรก
School Update
กิจกรรมวันสงกรานต์
พิธีมอบวุฒิบัตรระดับชั้นอนุบาล 3
 เข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ...อ่านต่อ
 Open House 2017 ...อ่านต่อ
 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ...อ่านต่อ
 การแจกโบว์ดำแก่ประชาชน ...อ่านต่อ
 การทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ...อ่านต่อ
 โครงการบรรพชาสามเณร ...อ่านต่อ
 พิธีถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...อ่านต่อ
 การสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ...อ่านต่อ
 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ...อ่านต่อ
Total 23 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน