หน้าแรก
School Update
กิจกรรมเสริมพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
 ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ...อ่านต่อ
 ผลการทดสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ...อ่านต่อ
 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 จำหน่ายหนังสือเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ...อ่านต่อ
 ประกาศผลสอบ , นักเรียนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2662 ...อ่านต่อ
 ปฏิทินเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2562 (Academic Schedule for March – May 2019) ...อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้วุฒิบัตรและเหรียญ การสอบเสริมปัญญา ...อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้วุฒิบัตรและเหรียญ การสอบเสริมปัญญา ...อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดี นาย วิคตรอ มาติส ...อ่านต่อ
 ตรวจสอบรายชื่อนักวิ่งที่ AKSORN MINIMARATHON 2019 ...อ่านต่อ
Total 110 Record : 10 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน