หน้าแรก
School Update
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร การสอนแบบ STEM วิทยากร ผศ ดร จงดี โตอิ้ม16-17 มิย 61
กิจกรรม โอวัลติน ระดับ ป.1-ป.3 12-06-2561
 วันประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 ...อ่านต่อ
 ประกาศผลการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2561 ...อ่านต่อ
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา จัดขึ้นวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนอักษรพัทยา ...อ่านต่อ
 แจ้งหยุดเรียนวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561 ...อ่านต่อ
 แจ้งกำหนดการเรียนเสริมวันเสาร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ...อ่านต่อ
 ปฏิทินเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฏาคม 2561 (Academic Schedule for May – July 2018) ...อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ปีการศึกษา 2561 วันทีี่ 18-19 พ.ค. 61 ...อ่านต่อ
 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2561 First school day for semester 1 academic year 2018 ...อ่านต่อ
 การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับอนุบาล 9 พ.ค. 2561 ...อ่านต่อ
Total 110 Record : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน