หน้าแรก
School Update
กิจกรรม “วันประทับใจ” - พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับอนุบาล 3 วันที่ 13 มีนาคม 2561
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 ค่ายอนุรักษ์ฝีมือไทยและวัฒนธรรมไทย 2560 ...อ่านต่อ
 ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียนทุนสนับสนุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ...อ่านต่อ
 ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียนทุนสนับสนุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ...อ่านต่อ
 เข้าค่ายลูกเสือระดับประถม ป.5-ป.6 ในเครืออักษรกรุ๊บ ณ โรงเรียนอักษรพัทยา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ...อ่านต่อ
 เข้าค่ายลูกเสือระดับประถม ป.3-ป.4 ในเครืออักษรกรุ๊บ ณ โรงเรียนอักษรพัทยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ...อ่านต่อ
  เข้าค่ายลูกเสือระดับประถม ป.1-ป.2 ในเครืออักษรกรุ๊บ ณ โรงเรียนอักษรพัทยา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ...อ่านต่อ
 เข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษา ในเครืออักษรกรุ๊บ ณ บ้านสวน LK วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ...อ่านต่อ
 กิจกรรมงานสานสัมพันธ์ พี่&น้อง ม.ปลาย ณ ค่ายภูตะวันรีสอร์ท ...อ่านต่อ
 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอักษรพัทยา วันที่ 24 มกราคม 2561 ...อ่านต่อ
Total 110 Record : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน