หน้าแรก
School Update
ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...อ่านต่อ
 ผลการทดสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...อ่านต่อ
 วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจบการศึกษา 2561 ...อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้วุฒิบัตรและเหรียญ การสอบเสริมปัญญา ...อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้วุฒิบัตรและเหรียญ การสอบเสริมปัญญา ...อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดี นาย วิคตรอ มาติส ...อ่านต่อ
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน (15 กพ. 2562) ...อ่านต่อ
 กิจกรรม Aksorn Group English World ...อ่านต่อ
 กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - ม.3 (28 มกราคม 2562) ...อ่านต่อ
Total 41 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน