หน้าหลัก

ขอแสดงความยินดี


นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้วุฒิบัตรและเหรียญ 


>>>การสอบเสริมปัญญา<<<

 

วิชาวิทยาศาสตร์

คะแนนยอดเยี่ยมที่1 ระดับจังหวัด

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School