หน้าหลัก

ขอแสดงความยินดี


นักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ได้วุฒิบัตรและเหรียญ 


>>>การสอบเสริมปัญญา<<<

วิชาคณิตและวิทย์ของประถม

คะแนนยอดเยี่ยมที่1 ระดับจังหวัด

 

 

 
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School