หน้าหลัก
School Update

กำหนดการพิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดี วันที่  14 และ 21 เดือนมิถุนายน 2561

 

       การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนแต่ละห้องได้ จัดตกแต่พานไหว้ครูออกมาอย่างสวยงามปราณีต และครบองค์ประกอบในการจัดพาน ครั้งนี้มีนักเรียนอยู่ 3 ระดับที่เข้าร่วมกิจกรรม คือระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พร้อมกับพิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน 

 

  กำหนดการพิธีไหว้ครู

ณ อาคารปรีดียาธร โรงเรียนอักษรพัทยา ประจำปีการศึกษา

วันพฤหัสบดี วันที่  14 และ 21 เดือนมิถุนายน 2561

--------------------------------------

 

เวลา 08.30 น.       คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 พร้อมกัน ณ อาคารปรีดียาธร

เวลา 09.00 น.

  • ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่จัดกิจกรรม  (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
  • ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนกล่าวนำบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย(ทุกคนพนมมือ)
  • ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำบทไหว้ครู กล่าวนำคำขอขมาครู กล่าวนำคำปฎิญาณตน
  • ตัวแทนนักเรียนอ่านทำนองเสนาะพระคุณครู นำพาน   ดอกไม้ ธูปเทียน บูชาครู (ดนตรีบรรเลงเพลงไทย)
  • ประธานในพิธีเจิมหนังสือ มอบปลอกแขนสภานักเรียนและกล่าวให้โอวาท
  • การแสดงจินตลีลาเทิดพระคุณครู
  • ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ไหว้ครู(ดนตรีสากลบรรเลงเพลงพระคุณที่สาม)
  • นักเรียนทุกคนนำกรวยดอกไม้ไหว้ครู

เวลา 11:00น.         -   เสร็จพิธี

 

ระดับประถมศึกษา

 

ระดับมัธยมศึกษา

 

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School