หน้าหลัก
School Update

พิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

             วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนอักษรพัทยาจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี 1 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ  และจัดให้มีการสวนสนามในโรงเรียน

วิดีโอพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

 

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School