หน้าหลัก
School Update

-โรงเรียนอักษรพัทยา เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปเข้าฝึกอบรมอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน มีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-อบรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครเข้าอบรม ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอักษรพัทยา โทร.03874532 , 0863280706

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School