หน้าแรก
School Update

           โรงเรียนอักษรพัทยาได้จัดพิธีถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School