หน้าแรก
School Update

                  โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปจัดกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง

  

  

  

  

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School