หน้าแรก
School Update

      โรงเรียนอักษรพัทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยฯ                                    ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559

  

  

  

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School