หน้าแรก
School Update

อยากเก่ง "เลข" ขอวันละ 35 นาที เท่านั้น!

 

 

- เลือกโจทย์เลขในข้อสอบ PAT1 หรือ วิชาสามัญ

- ทดลองทำ ไม่ต้องรีบร้อน ให้เวลา 1 ข้อ 15 นาที

- เปิดอ่านดูเฉลย อย่างละเอียด 10 นาที

- ทำข้อสอบข้อเดิมซ้ำอีก 10 นาที

- รวมทั้งสิ้น 35 นาที

อยากเก่ง "เลข" ขอวันละ 35 นาที เท่านั้น!Credit :อาจารย์อู๋

อยากเก่ง "เลข" ขอวันละ 35 นาที เท่านั้น!

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School