หน้าแรก
School Update

 10 วิธียืดอายุสมอง

 

 
1. ฝึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
2. ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
3. ออกกำลังกายเป็นประจำ
4. ใช้ชีวิตแบบคิดบวก คิดแต่เรื่องดีๆ
5. ความสำเร็จในการเรียนรู้และจิตใจที่ท้าทาย
6. ฝึกนั่งสมาธิเป็นประจำ
7. เดินทางท่องเที่ยวสำรวจสิ่งใหม่ๆ
8. ไม่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกแทนสมอง
9. พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น
10. ยิ้ม หัวเราะ ร่าเริ่ง เป็นประจำทุกวัน
 
b1
 
 
 
 
 
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School