หน้าแรก
School Update

ค่ายอนุรักษ์ฝีมือไทยและวัฒนธรรมไทย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

โดยในงานมี  ดร.ปวีณา หมดราคี ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานเปิดพีธี จัดขึ้น ณ สนามกีฬา โรงเรียนอักษรพัทยา

 
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School