หน้าแรก
School Update

กิจกรรม “วันประทับใจ” - พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับอนุบาล 3 วันที่ 13 มีนาคม 2561

โดยในงานมี  (นายนิคม หมดราคี) ประธานกรรมการการบริหารงานโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป  

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อยอนุบาล 3 ณ หอประชุม อาคารนิคม-กาญจนา 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School