หน้าแรก
School Update
กิจกรรม “วันประทับใจ” - พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 13 มีนาคม 2561
 
โดยในงานมี  (นายนิคม หมดราคี) ประธานกรรมการการบริหารงานโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป 
 
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อยอนุบาล 3 ณ หอประชุม อาคารนิคม-กาญจนา 
 
 
 
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School