หน้าแรก
School Update
พิธีมอบถ้วยรางวัล โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา
โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32
โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 22
โครงการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 32
โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32
โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32
ปีการศึกษา 2560 โดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด
วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561  ณ  อาคารหอประชุมคุรุสภา
 
 
 
 
 
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School