หน้าหลัก
School Update
ข่าวและกิจกรรม
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 ประกาศ !! ในวันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอักษรศึกษาปิดทำการเรียนการสอน 1 วัน เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ...อ่านต่อ
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ...อ่านต่อ
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ...อ่านต่อ
 โรงเรียนอักษรศึกษาประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น (ยกเว้น ป.6 และ ม.3) และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 ...อ่านต่อ
 โรงเรียนอักษรศึกษาจัดให้มีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ...อ่านต่อ
 กิจกรรมพี่อำลา น้องอาลัย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ...อ่านต่อ
 โรงเรียนอักษรศึกษากำหนดการจัดกิจกรรมวันประทับใจ ระดับชั้นอนุบาล 3 (ยุวบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2559 ...อ่านต่อ
 โรงเรียนอักษรศึกษาขอเรียนเชิญผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปเข้าชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน (Aksornsuksa Open House) ...อ่านต่อ
 

 

 

 

My First English Adventure! MFEA SmartClass     

My First English Adventure!

การแสดงถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School