หน้าแรก
School Update
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 ประกาศ !! ในวันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอักษรศึกษาปิดทำการเรียนการสอน 1 วัน เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ...อ่านต่อ
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ...อ่านต่อ
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ...อ่านต่อ
 โรงเรียนอักษรศึกษาประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น (ยกเว้น ป.6 และ ม.3) และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 ...อ่านต่อ
 โรงเรียนอักษรศึกษาจัดให้มีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ...อ่านต่อ
 กิจกรรมพี่อำลา น้องอาลัย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ...อ่านต่อ
 โรงเรียนอักษรศึกษากำหนดการจัดกิจกรรมวันประทับใจ ระดับชั้นอนุบาล 3 (ยุวบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2559 ...อ่านต่อ
 โรงเรียนอักษรศึกษาขอเรียนเชิญผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปเข้าชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน (Aksornsuksa Open House) ...อ่านต่อ
 โรงเรียนอักษรศึกษากำหนดการสอบปลายภาคนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ...อ่านต่อ
Total 126 Record : 12 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School