ติดต่อโรงเรียน

ที่ตั้งของโรงเรียน

 

โรงเรียนอักษรศึกษา

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

เลขที่ 142/26 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ซอยนาเกลือ 13 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร. 0-3842-8938  โทรสาร. 0-3842-8938

E - mail : aksornsuksaschool@gmail.com

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School