หน้าหลัก
School Update

โรงเรียนอักษรศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน (Aksornsuksa Open House)

 
โรงเรียนอักษรศึกษาขอเรียนเชิญผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปเข้าชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร My First English Adventure โดยครูเจ้าของภาษาและครูชาวไทย การสอนภาษาจีนโดยครูชาวจีน และวิชาอื่นๆ เป็นต้น
 
ระดับชั้น ป.1 - ป.2 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ระดับชั้น อ.1 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ระดับชั้น อ.2 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ระดับชั้น อ.3 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
 
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปเข้าชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน (Aksornsuksa Open House) ในวันและเวลาดังกล่าว
 

 ประมวลภาพชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน (Aksornsuksa Open House)

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School