หน้าหลัก
School Update

กำหนดการจัดกิจกรรมวันประทับใจ ระดับชั้นอนุบาล 3 (ยุวบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอักษรศึกษากำหนดการจัดกิจกรรม “วันประทับใจ” ระดับชั้นอนุบาล 3 (ยุวบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับอนุบาล 3 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 – 10.50 น. ณ โรงเรียนอักษรศึกษา
 
07.00 - 08.00 น.     นักเรียนรายงานตัวและลงทะเบียน ชั้นล่างอาคารประถม (7 ชั้น)
08.00 - 08.30 น.     นักเรียนเข้าแถว สนามหญ้าหน้าอาคารอนุบาล และเดินเข้าสู่บริเวณพิธี
08.30 - 10.40 น.     อาจารย์นิคม หมดราคี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                                 ประธานฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนอักษรศึกษากล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
                                 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับอนุบาล 3 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
                                 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนอนุบาล 3 จำนวน 6 คน (สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันภายนอก)
                                 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนอนุบาล 3 ที่มีผลการทดสอบด้านสติปัญญา 100 คะแนนเต็ม จำนวน 4 คน
                                 ตัวแทนนักเรียนอ่านกลอนวันประทับใจ และกล่าวปฏิญาณตน
                                 ประธานฯ ให้โอวาทแก่นักเรียน
                                 ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกแด่ประธานฯ
                                 นักเรียนร่วมกันร้องเพลง พระราชาในนิทาน
                                 นักเรียนร่วมกันร้องเพลง อนุบาลรำลึก และมอบของที่ระลึกให้คุณครูประจำชั้น
                                 การแสดงจากนักเรียนอนุบาล ได้แก่ รำอวยพรชุดอธิษฐาน การแสดงบัลเลต์ชุด Congratulations 
                                 และการแสดงอังกะลุง
                                 ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
                                 เสร็จพิธี
10.50 น.                     นักเรียนคืนชุดยุวบัณฑิต และรับผลการเรียนจากคุณครูประจำชั้น ชั้นล่างอาคารประถม (7 ชั้น)

 ประมวลภาพกิจกรรมวันประทับใจ ระดับชั้นอนุบาล 3 (ยุวบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2559

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School