หน้าหลัก
School Update

กิจกรรมพี่อำลา น้องอาลัย ระดับมัธยมศึกษา

 

แผนกมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมพี่อำลา น้องอาลัย ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนมัธยมทุกระดับชั้น นักเรียนและคุณครู โดยมีพิธีการกล่าวคำอำลาจากนักเรียนระดับชั้น ม.3 การกล่าวอวยพรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโดยผู้บริหาร คุณครู และน้องๆ ม.1 - ม.2

 

 ประมวลภาพกิจกรรมพี่อำลา น้องอาลัย ระดับมัธยมศึกษา

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School