หน้าหลัก
School Update

กิจกรรมวันประทับใจ

 
 
 
กำหนดการจัดกิจกรรม “วันประทับใจ” ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 - 11.00 น. ณ อาคารนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
 

07.00 – 08.00 น.

 

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  รายงานตัวบริเวณอาคารพลศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

08.00 – 08.30 น.

- จัดแถวนักเรียนเข้านั่งตามลำดับในห้องประชุม

08.30 – 11.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประธานในพิธี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 3 จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- ผู้อำนวยการโรงเรียนอักษรศึกษากล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

- พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี นักเรียนตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2559

- พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

- ตัวแทนนักเรียนอ่านกลอนวันประทับใจ นำกล่าวคำปฏิญาณตน และกล่าวขอบคุณประธานในพิธี

- ประธานในพิธีให้โอวาท

- ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์มอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี

- อ.นิคม หมดราคี ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

- ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอักษรพัทยาแสดงจินตลีลาเทิดพระคุณครู

- ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ และเพลงรักและผูกพัน

- ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกขอบคุณคุณครูประจำชั้น

- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

- เสร็จพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประมวลภาพกิจกรรมวันประทับใจ ประจำปีการศึกษา 2559 [ ชุด 1 ] [ ชุด 2