หน้าหลัก
School Update
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมยุวทูตความยั่งยืนในโรงเรียน โดย เฮงเค็ล ประเทศไทย ปี2561
กิจกรรมพิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ...อ่านต่อ
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ...อ่านต่อ
 กิจกรรมรณงค์ป้องกันไข้เลือกออก เมืองพัทยา ปี2561 ...อ่านต่อ
 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ...อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ปีการศึกษา 2561 วันทีี่ 18-19 พ.ค. 61 ...อ่านต่อ
 ประกาศ !! จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และวันหยุด เนื่องในวันวิสาขบูชา ...อ่านต่อ
 กำหนดการ กิจกรรมวันประทับใจโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป ...อ่านต่อ
 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ...อ่านต่อ
 
"ครับแม่...ครับ" ภาพยนต์สั้นรางวัลชนะเลิศศิลปหัตกรรม สพม.18 ชลบุรี 3 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School