หน้าแรก
School Update

 

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 
     
นางสาวมลฤดี คนขยัน
ครูประจำชั้น ป.1/1 (TCP.)
หัวหน้าสายระดับชั้นป.1 - ป.2
นางสาวสิรินดา สุนทร
ครูประจำชั้น ป.1/2
นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีเอี่ยมโฉม
ครูประจำชั้น ป.1/3


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 
        
  นางสาวปนัดดา สถิตคีรี
ครูประจำชั้น ป.2/1 (TCP.)
  นางวรรณา เมตตา
ครูประจำชั้น ป.2/2
  นางสาวเมญาวี จำกองหิน
ครูประจำชั้น ป.2/3

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School