หน้าแรก
School Update

 


ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 
        
นางสาวเมธ์วดี ปะเมโท
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางสาวจีรวรรณ กิมกวางทอง
ครูประจำชั้น ป.3/2
  นางสาวออมบุญญา สุวรรณเสาร์
ครูประจำชั้น ป.3/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
        
นางสาวสุนันทา ธีระธาน
ครูประจำชั้น ป.4/1
นางสาววณิภา จงเรียน
ครูประจำชั้น ป.4/2
  นางสาวอัมพวัน ค้าขาย
ครูประจำชั้น ป.4/3
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School