ติดต่อโรงเรียน

ที่ตั้งของโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่ 189/17-18 หมู่ที่ 11 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร. 0-3841-2118  โทรสาร. 0-3841-2118

E - mail : aksornthepprasitschool@gmail.com

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School