หน้าหลัก
School Update

ประกาศ !! ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสขบูชา

และในวันศุกร์ ที่ 20 โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอน 1 วัน

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School