หน้าหลัก
School Update

กิจกรรมรณงค์ป้องกันไข้เลือกออก

กำจัดลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายโดยสำนักงานสาธารณสุข เมืองพัทยา 

ปี 2561

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School