หน้าหลัก
School Update

กิจกรรมวันไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนแต่ละห้องได้ จัดตกแต่พานไหว้ครูออกมาอย่างสวยงามปราณีต และครบองค์ประกอบในการจัดพาน ครั้งนี้มีนักเรียนอยู่ 3 ระดับที่เข้าร่วมกิจกรรม คือระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พร้อมกับพิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School