หน้าหลัก
School Update

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนจัดให้มีการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งสำหรับพระภิกษุสงฆ์  

คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School