หน้าหลัก
School Update

กิจกรรมยุวทูตความยั่งยืนในโรงเรียน โดย เฮงเค็ล  ประเทศไทย

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม  2561

อบรมเป็นตัวแทนด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ล และได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับความหมายของความยั่งยืน และวิธีที่พวกเขาจะสามารถนำหลักปฎิบัติด้านความยั่งยืน ได้แก่ ลดการใช้ การใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ไปใช้ภายในครอบครัว และชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ได้ 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School